หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 19
เปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการได้มีพิธีปฐมนิ ...
2020-02-17 11:12:56
เนื่องในวันครูประจำปี 2563 บรรยากาศไหว้ครูโดยนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 18
เนื่องในวันครูประจำปี 2563 บรรยากาศไหว้ครูโดยนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 18 มอบมาลัยไหว้ครูแก่คณบดีอาจารย์ ...
2020-02-17 11:09:57
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 19
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 19 โดยนักศึกษามอบมาลัยไหว้ครูแก่คณ ...
2020-02-17 11:07:17
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษาจีน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษาจีน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดก ...
2020-02-17 11:03:59
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น ๒ อาคาร ๓ ...
2020-02-17 11:01:34
ดร.ธนพล และ ผศ.ปรเมษฐ์ และคณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ
ดร.ธนพล และ ผศ.ปรเมษฐ์ และคณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์ก ...
2020-01-31 09:36:41
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก
วันที่ 31 ตุลาคม  2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ จัดสอบเค้าโครงวิท ...
2019-11-28 10:59:08
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ Decision Support
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสัมมนาวิชาการ ...
2019-10-10 15:39:29
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 สำหรับหลักสูตรที่สามารถบริหารจัดการและรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2  สำหรับหลักสูตรที่ส ...
2019-09-23 09:50:12
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ดร.ธนพล ก่อฐานะและทีมสอน
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ดร.ธนพล ก่อฐานะและทีมสอนประกอบด้วย ผ.ศ ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ อาจารย์ ...
2019-09-04 19:26:28
ข่าวปัจจุบัน