หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 19
เปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการได้มีพิธีปฐมนิ ...
2020-02-17 11:12:56
เนื่องในวันครูประจำปี 2563 บรรยากาศไหว้ครูโดยนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 18
เนื่องในวันครูประจำปี 2563 บรรยากาศไหว้ครูโดยนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 18 มอบมาลัยไหว้ครูแก่คณบดีอาจารย์ ...
2020-02-17 11:09:57
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 19
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 19 โดยนักศึกษามอบมาลัยไหว้ครูแก่คณ ...
2020-02-17 11:07:17
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษาจีน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษาจีน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดก ...
2020-02-17 11:03:59
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น ๒ อาคาร ๓ ...
2020-02-17 11:01:34
ดร.ธนพล และ ผศ.ปรเมษฐ์ และคณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ
ดร.ธนพล และ ผศ.ปรเมษฐ์ และคณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์ก ...
2020-01-31 09:36:41
ข่าวย้อนหลัง