หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ความรู้เพื่อแบ่งปัน
ความรู้เพื่อแบ่งปัน

admin phd
2020-02-17 11:18:10

“ ความรู้เพื่อแบ่งปัน ”

ในโลกปัจจุบันต้องนำอีก 2 ตัวแปร ที่ทำให้เกิด Disruption มาเพิ่มเติม คือ การระบาดของโรค(Outbreak) และ ภัยพิบัติ (Disaster) (Dr.Tanapol Kortana, 2020)

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th