หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 19
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 19

admin phd
2020-02-17 11:12:56

เปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 19 โดยประธานหลักสูตรฯ ท่าน ดร.ธนพล  ก่อฐานะ แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร และนำนักศึกษารุ่น 18และรุ่น 19 ไปสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th