หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.ธนพล และ ผศ.ปรเมษฐ์ และคณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ
ดร.ธนพล และ ผศ.ปรเมษฐ์ และคณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ

admin phd
2020-01-31 09:36:41

ดร.ธนพล และ ผศ.ปรเมษฐ์ และคณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ ให้กับ กรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมได้เข้ามอบหนังสือแก่ท่านอธิบดี และรองอธิบดี ด้วยนะค่ะ

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th